Home

 

Sportplus begeleiding                                                 (LET OP! Het eerste IkBenIkDoe Survivalkamp start in augustus 2016, meld je nu aan!)

IkBenIkDoe geeft persoonlijke sportbegeleiding aan jeugd, jongeren én volwassenen met beperkingen die daar om welke reden dan ook behoefte aan hebben. Met een op maat gemaakt programma werken we samen aan de vooraf besproken doelen. Deze doelen kunnen gedragsverandering zijn, maar bijvoorbeeld ook verbetering van concentratie en studieresultaten, gewichtsafname, of betere communicatie in werk en privé-omgeving. Op een sportieve manier werken we in de basis aan instelling, houding en karaktereigenschappen zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.

Naamloos-233

Wij gebruiken de sport als kapstok en hangen daar gedrag, voeding, beweging en communicatie aan op.
Daarom noemen wij onze begeleiding Sportplus begeleiding, het is veel meer dan alleen sportbegeleiding! Wij geloven in het werken met een brede aanpak omdat beweging, voeding, gedrag en communicatie nauw samenhangen en elkaar sterk beïnvloeden. Sport en beweging vergroot je concentratie en in combinatie met specifieke coaching, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie bereiken we snel goede resultaten. Doordat we tijdens onze begeleiding die belangrijke onderdelen afzonderlijk en in combinatie aanspreken, boeken onze deelnemers snel vooruitgang en merken ze bij IkBenIkDoe goede en blijvende resultaten op de gebieden waarin ze vastlopen of zich beter willen ontwikkelen.

Wij hebben veel ervaring in het werken met risicojongeren alsook het werken met jeugd, jongeren en volwassenen met gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, ODD, ASS, depressies, angstproblematiek en verslavingsproblematiek.

sbb-beeldmerk1890 AGBcode