Team van IkBenIkDoe

Het team van IkBenIkDoe bestaat uit een gedreven en professionele groep mensen die vanuit verschillende disciplines veel ervaring opgedaan hebben met onze doelgroepen en de voorkomende behandelvragen. Doordat wij zo’n verscheidenheid aan disciplines in huis hebben, zijn wij in staat iedere afzonderlijk deelnemer een op maat gemaakt programma aan te bieden. Het team bestaat globaal uit een psycholoog, (sociaal) pedagogisch en psychologisch HBO geschoolde medewerkers, medewerkers met ruime ervaring in het werken met agressiebeheersing- en emotieregulatieproblemen en voedingdeskundigen. Verder zijn er teamleden met AALO Fitness level 1,2 en masterlevel 3,AALO fitness personal trainer level 4, een zweminstructeur(A,B,C)/aqua fitness professional instructor. Onze medewerkers hebben tevens brede ervaring met sport en bewegen, mental coaching. Onder ons bevindt zich ook een docent kickboksen die op profniveau traint. Onze medewerkers hebben certificaten voor EHBO en eerste hulp bij sportongevallen. Naast genoemde theoretische kennis beschikt het team van IkBenIkDoe over geruime praktijkervaring met het werken met kinderen, jongeren, jong-volwassenen en volwassenen met psychische klachten, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en andere beperkingen.

Wij verlangen van onze medewerkers uiteraard een professionele, integere en een ethische werkhouding. Het verplicht jaarlijks overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt hier onderdeel van uit.

IkBenIkDoe voelt zich dusdanig aan de beroepsgroep verbonden en schatplichtig dat zij hierin ook actief een bijdrage wil leveren. Wij leiden nieuwe medewerkers zelf op en zijn aangesloten als SBB erkend leerbedrijf Zorg & Welzijn. Wij investeren veel in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden onder onze medewerkers. Zo organiseren wij regelmatig inhousetrainingen om de medewerkers in ontwikkeling te houden en onze expertise en kwaliteit van zorg verder uit te breiden.

Begeleidingsvormen

IkBenIkDoe zet verschillende vormen van behandeling dan wel begeleiding in.

De sportcoaching

Hierbij worden de deelnemers in een uitdagende sportsituatie gezet die bij hen past. Over het algemeen zal dit gebeuren aan de hand van (kick)boksen, maar ook andere sporten kunnen hierbij worden ingezet. De bedoeling is hoe dan ook om mensen uit hun comfortzone te halen en letterlijk (weer) in beweging te zetten. Niet alleen bevorderen beweging en sport de gezondheid en het welbevinden van mensen, ook is het zo dat fysieke arousal mensen vatbaarder maakt voor het ontvangen van bijvoorbeeld complimenten, aanmoedigingen en instructies. Onze medewerkers zijn erin getraind mensen juist op die momenten waarop zij fysieke arousal ervaren aan te spreken. Hierdoor beklijven zaken beter en sneller. Dit bevordert het onderzoeken en erkennen van de eigen grenzen, het uitdagen van zichzelf, het doen van ontdekkingen bij zichzelf en het aangaan van gedragsveranderingen.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een techniek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen helpen om hun gedrag te veranderen. Het uitgangspunt daarbij is dat de twijfels die een cliënt heeft over veranderingen juist mogelijkheden bieden om hem in beweging te krijgen. Motivatie voor verandering is geen vaststaand gegeven, maar het resultaat van wat er tussen de hulpverlener en de cliënt gebeurt. De hulpverlener heeft daar invloed op. In de praktijk blijkt een begripvolle en ondersteunende hulpverlener betere resultaten te boeken bij zijn cliënten. Zelfs een kleine ‘dosis’ motiverende gespreksvoering blijkt al positieve effecten te hebben. De belangrijkste reden voor de positieve resultaten lijkt te zijn dat cliënten vaker afspraken nakomen en actiever deelnemen aan de behandeling. Kortom dat hun therapietrouwheid toeneemt. In veel gevallen gebruiken hulpverleners motiverende gespreksvoering niet als een op zich staande techniek, maar voegen ze het toe aan de gebruikelijke behandeling of gebruiken het als voorbereiding hierop. Ook dit blijkt effectief te zijn.

Cognitieve GedragsTherapie(CGT)

Dit is een behandelvorm die een mix is van gedragstherapie met interventies die zijn ontwikkeld binnen de cognitieve psychologie. Hierbij is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten dus) ten grondslag liggen aan disfunctioneel gedrag zoals bijvoorbeeld agressie of vermijdingsgedrag. CGT richt zich dan ook op het veranderen van de inhoud van irrationele gedachten. CGT werkt verder met gedragsexperimenten en Exposure oefeningen.

Acceptance and Commitment Therapy oftewel “ACT”

Dit is een betrekkelijk nieuwe vorm van therapie die gezien wordt als een moderne vorm van Cognitieve GedragsTherapie, maar die een wezenlijk andere invalshoek heeft dan bovengenoemde CGT. ACT is een vorm van positieve psychologie waarbinnen de focus niet ligt op het wegnemen van klachten (zoals daar zijn vervelende gevoelens, negatieve gedachten, nare herinneringen of dito emoties). ACT gaat ervan uit dat deze fenomenen niet rechtstreeks te beïnvloeden zijn en beoogt juist het leren aannemen van een andere houding ten aanzien van deze klachten. Bovendien ziet ACT het hebben van psychische klachten als de normaalste zaak van de wereld. Iedereen heeft in meer of mindere mate deze klachten. Deze klachten kunnen in veel gevallen juist gezien worden als zijnde heel functioneel, omdat ze blootleggen waar de belangrijke punten in een mensenleven liggen en waar dus de uitdagingen. Binnen ACT is het doel altijd om toe te werken naar gedragsverandering. De richting van die veranderingen wordt ingegeven door wat volgens ieder afzonderlijk mens een waardevolle levensrichting is. Deze levenswaarden worden in kaart gebracht en middels gedragsexperimenten en exposure-oefeningen wordt toegewerkt naar gedragsverandering. Hierbij gaan we er niet van uitdat er dan geen klachten meer zullen optreden, maar dat gewenste gedragsverandering plaats kan vinden ondanks dat er lastige gevoelens, gedachten en emoties zullen optreden.

Samenwerking en casusgerelateerde samenwerkingen

Om onze deelnemers nog beter bij te kunnen staan zijn wij een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan met andere professionals buiten de organisatie. Dit zijn o.a Praktijk voor kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal, Go-thuisbegeleiding. Sterk Voor Werk, Schoonenberg re-integratie en John Hopman re-integratie en UWV. Daarnaast zijn wij contractaanbieder van acht verschillende gemeenten.