Begeleidingsvormen

IkBenIkDoe zet verschillende vormen van behandeling dan wel begeleiding in.

Wat is Pedagogische Sport Coaching?

Wij combineren gespreksbegeleiding met sportbegeleiding. Dit noemen wij Pedagogische Sport coaching. Als je gaat bewegen, krijgen je hersenen meer prikkels. Je hoort en ziet dingen om je heen, je voelt je spieren en gewrichten. Dat zijn allemaal prikkels voor je hersenen. Door meer prikkels ontstaat in de hersenen meer grijze stof, waar informatie wordt verwerkt, en worden signalen beter doorgegeven. Bewegen blijkt ook heilzaam bij psychische klachten zoals angst, depressie en stress. Het veroorzaakt onder andere een betere doorbloeding in het brein. Het verbetert de cognitieve functies zoals concentratie en onthouden. Bij mensen met ADHD lijkt bewegen een goed effect te hebben op de concentratie. In combinatie met specifieke en persoonlijke coaching, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapeutische interventies (in het bijzonder die vanuit de ACT) kunnen we relatief snel en krachtig sturen. Doordat we tijdens onze begeleiding die belangrijke onderdelen afzonderlijk en in combinatie aanspreken, boeken onze deelnemers snel vooruitgang en merken ze bij IkBenIkDoe goede en blijvende resultaten op die gebieden waarop ze vastlopen zijn of waarop zij zich beter willen ontwikkelen. Essentieel hierbij is onze persoonlijke benadering en dat wij bij IkBenIkDoe mensen zien voor wie zij zijn en niet als de optelsom van hun klachten en problemen. Wij geloven in het werken met een brede aanpak die meerdere facetten van het menselijk handelen meeneemt. Beweging, voeding, communicatie en gedrag hangen nauw met elkaar samen en kunnen elkaar dan ook sterk beïnvloeden.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een techniek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen helpen om hun gedrag te veranderen. Het uitgangspunt daarbij is dat de twijfels die een cliënt heeft over veranderingen juist mogelijkheden bieden om hem in beweging te krijgen. Motivatie voor verandering is geen vaststaand gegeven, maar het resultaat van wat er tussen de hulpverlener en de cliënt gebeurt. De hulpverlener heeft daar invloed op. In de praktijk blijkt een begripvolle en ondersteunende hulpverlener betere resultaten te boeken bij zijn cliënten. Zelfs een kleine ‘dosis’ motiverende gespreksvoering blijkt al positieve effecten te hebben. De belangrijkste reden voor de positieve resultaten lijkt te zijn dat cliënten vaker afspraken nakomen en actiever deelnemen aan de behandeling. Kortom dat hun therapietrouwheid toeneemt. In veel gevallen gebruiken hulpverleners motiverende gespreksvoering niet als een op zich staande techniek, maar voegen ze het toe aan de gebruikelijke behandeling of gebruiken het als voorbereiding hierop. Ook dit blijkt effectief te zijn.

Cognitieve GedragsTherapie(CGT)

Dit is een behandelvorm die een mix is van gedragstherapie met interventies die zijn ontwikkeld binnen de cognitieve psychologie. Hierbij is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten dus) ten grondslag liggen aan disfunctioneel gedrag zoals bijvoorbeeld agressie of vermijdingsgedrag. CGT richt zich dan ook op het veranderen van de inhoud van irrationele gedachten. CGT werkt verder met gedragsexperimenten en Exposure oefeningen.

Acceptance and Commitment Therapy oftewel “ACT”

Dit is een betrekkelijk nieuwe vorm van therapie die gezien wordt als een moderne vorm van Cognitieve GedragsTherapie, maar die een wezenlijk andere invalshoek heeft dan CGT. ACT is een vorm van positieve psychologie waarbinnen de focus niet ligt op het wegnemen van klachten (zoals daar zijn vervelende gevoelens, negatieve gedachten, nare herinneringen of dito emoties). ACT gaat ervan uit dat deze fenomenen niet rechtstreeks te beïnvloeden zijn en beoogt juist het leren aannemen van een andere houding ten aanzien van deze klachten. Bovendien ziet ACT het hebben van psychische klachten als de normaalste zaak van de wereld. Iedereen heeft in meer of mindere mate deze klachten. Deze klachten kunnen in veel gevallen juist gezien worden als zijnde heel functioneel, omdat ze blootleggen waar de belangrijke punten in een mensenleven liggen en waar dus de uitdagingen. Binnen ACT is het doel altijd om toe te werken naar gedragsverandering. De richting van die veranderingen wordt ingegeven door wat volgens ieder afzonderlijk mens een waardevolle levensrichting is. Deze levenswaarden worden in kaart gebracht en middels gedragsexperimenten en exposure-oefeningen wordt toegewerkt naar gedragsverandering. Hierbij gaan we er niet van uitdat er dan geen klachten meer zullen optreden, maar dat gewenste gedragsverandering plaats kan vinden ondanks dat er lastige gevoelens, gedachten en emoties zullen optreden.

Sportcoaching

Hierbij worden de deelnemers in een uitdagende sportsituatie gezet die bij hen past. Over het algemeen zal dit gebeuren aan de hand van (kick)boksen, maar ook andere sporten kunnen hierbij worden ingezet. De bedoeling is hoe dan ook om mensen uit hun comfortzone te halen en letterlijk (weer) in beweging te zetten. Niet alleen bevorderen beweging en sport de gezondheid en het welbevinden van mensen, ook is het zo dat fysieke arousal mensen vatbaarder maakt voor het ontvangen van bijvoorbeeld complimenten, aanmoedigingen en instructies. Onze medewerkers zijn erin getraind mensen juist op die momenten waarop zij fysieke arousal ervaren aan te spreken. Hierdoor beklijven zaken beter en sneller. Dit bevordert het onderzoeken en erkennen van de eigen grenzen, het uitdagen van zichzelf, het doen van ontdekkingen bij zichzelf en het aangaan van gedragsveranderingen.

Samenwerking en casusgerelateerde samenwerkingen

Om onze deelnemers nog beter bij te kunnen staan zijn wij een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan met andere professionals buiten de organisatie. Dit zijn o.a Praktijk voor kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal, Go-thuisbegeleiding. Sterk Voor Werk, Schoonenberg re-integratie en John Hopman re-integratie en UWV. Daarnaast zijn wij contractaanbieder van verschillende gemeenten.