OVER ONS

Historie & Team

Historie

Ikbenikdoe is ontstaan in 2013. De motivatie voor het oprichten van Ikbenikdoe komt voort uit het idee om kennis en ervaring met betrekking tot sport en menselijke psyche te combineren en deze unieke combinatie aan een breder publiek te bieden. De combinatie tussen sport en specifieke begeleiding is bedacht door één van de oprichters en is vooraf een aantal jaren bij verschillende zorginstellingen ingezet en verder ontwikkeld. Deze unieke combinatie bracht snelle en goede resultaten met zich mee. We bemerkten dat er behoefte was aan onze specifieke aanpak. Er kwam ook steeds meer vraag vanuit de markt. Wij hebben toen IkBenIkDoe opgericht met als doel meerdere coaches op te leiden om zo de behoefte vanuit de markt beter te kunnen voorzien. Het doel is altijd het opdoen van zelfkennis, zelfacceptatie en waardegericht leven en handelen zodat ze de regie over zichzelf (terug) vinden. Gedrag, voeding, beweging en communicatie komen altijd aan bod binnen het geheel.

Het team van IkBenIkDoe

Het team van IkBenIkDoe bestaat uit een gedreven en professionele groep mensen die vanuit verschillende disciplines veel ervaring opgedaan hebben met onze doelgroepen en de voorkomende behandelvragen. Doordat wij zo’n verscheidenheid aan disciplines in huis hebben, zijn wij in staat iedere afzonderlijk deelnemer een op maat gemaakt programma aan te bieden. Het team bestaat globaal uit een psycholoog, diëtiste, kindercoaches,(sociaal) pedagogisch en psychologisch HBO geschoolde medewerkers alsook medewerkers met ruime ervaring in het werken met agressiebeheersing- en emotieregulatieproblemen. Onze medewerkers hebben tevens brede ervaring met sport en bewegen, mental coaching. Onze medewerkers hebben certificaten voor EHBO en eerste hulp bij sportongevallen. Naast genoemde theoretische kennis beschikt het team van IkBenIkDoe over geruime praktijkervaring met het werken met kinderen, jongeren, jong-volwassenen en volwassenen met psychische klachten, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en andere beperkingen.

Wij verlangen van onze medewerkers uiteraard een professionele, integere en een ethische werkhouding. Het verplicht jaarlijks overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt hier onderdeel van uit.

IkBenIkDoe voelt zich dusdanig aan de beroepsgroep verbonden dat zij hieraan ook actief een bijdrage wil leveren. Wij leiden nieuwe medewerkers zelf op en zijn aangesloten als SBB erkend leerbedrijf Zorg & Welzijn. Wij investeren veel in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden onder onze medewerkers. Zo organiseren wij regelmatig inhousetrainingen om de medewerkers in ontwikkeling te houden en onze expertise en kwaliteit van zorg verder uit te breiden. IkBenIkDoe is HKZ gecertificeerd.

Onze pedagogische sportcoaches

Het intervisieoverleg

Eens per maand vind er een intervisieoverleg plaats, waarbij al onze coaches aanwezig zijn. Tijdens het intervisieoverleg is er ruimte om een vraagstuk wat betreft een casus van één van onze coaches onder de aandacht te brengen. Vervolgens wordt hier gezamenlijk naar gekeken. Het intervisieoverleg draagt bij aan het krijgen van nieuwe inzichten, mogelijkheden tot nieuw handelen en de daarbij horende acties. Door op deze manier visies en inzichten te bundelen en ervaringen te delen, worden de kwaliteit en de voortgang van de begeleidingstrajecten bewaakt en aangescherpt.

Het Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Om van begeleiding maatwerk te maken, bespreekt het multidisciplinair overleg de ingebracht casussen. De deelnemers aan dit overleg zijn specialisten. Hieronder stellen de leden zich voor. Bij aanvang van het traject geeft het MDO de pedagogisch sportcoach advies mee over wat er nodig is aan interventies, behandelvorm, trainingsvorm en coaching. Daarnaast maken zij een inschatting van de benodigde tijd per week  en de vermoedelijke duur van het traject. Tot slot kijken zij welke behandelaar of behandelaren het best past/passen. Gedurende het begeleidingstraject overlegt het team om de kwaliteit en de voortgang van de casus te bewaken.

Charlot

Mijn naam is Charlot Matthijsse en ik werk met veel plezier en passie als haptotherapeut en kinder- en jeugdcounselor. Van huis uit ben ik orthopedagoog. Verder heb ik cursussen gevolgd in het lichaams-georiënteerde werken, zoals de Sherborne bewegingspedagogiek en ouder-kind interactie bewegingsspel (OKI-B). Ik heb bijna 20 jaar ervaring in de reguliere jeugdhulpverlening, onder andere als ambulant gezinshulpverlener en als groepsleidster op verschillende afdelingen voor kinderen en jongeren met autisme. In mijn praktijk werk ik zowel met (jong)volwassenen als met kinderen en hun ouder(s). Sinds maart 2019 ben ik vast lid van het MDO team bij IkBenIkDoe.

Inge

Mijn naam is Inge Flaton. Sinds 2014 heb ik mijn praktijk voor psychosociale therapie en EMDR. Ik behandel mensen met uiteenlopende problematiek zoals onder andere: traumaverwerking, stress en burn-out, rouw- en verliesverwerking, depressies, relatieproblemen en gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering. Voor mijn behandelingen maak ik gebruik van (onder andere) EMDR, hypnotherapie, regressie, vat van zelfwaardering en familie-opstellingen. Vanuit mijn expertise werk ik met plezier bij IkBenIkDoe als lid van het MDO en ondersteunend aan de coaches.

Véronique

Mijn naam is Véronique Derksen en ik ben woonachtig in Nijmegen. Voorheen ben ik vier jaar werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en daarnaast ruim twee jaar als persoonlijk begeleider in de gehandicapten zorg. Hier werkte ik met cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag ( EVB+). Wat mij altijd al enorm geboeid heeft is hoe het met een kind gaat en dan ook écht hoe het met een kind gaat. Ik ben van mening dat een kind pas tot leren komt, wanneer het goed in zijn vel zit. Daardoor ben ik mij verder gaan verdiepen in de ontwikkeling van het kind met diverse opleidingen en cursussen. Vervolgens ben ik in januari 2017 mijn eigen kindercoachpraktijk ‘Veer voor kind en gezin’ begonnen. Sinds maart 2018 werk ik met deze expertise met enorm veel plezier voor ‘IkBenIkDoe’.

Joris

Ik ben Joris Brand kinderdiëtist en praktijkeigenaar van Diëtistenpraktijk Nijmegen. Binnen de praktijk doen wij meer dan alleen kinderen, maar sinds twee jaar is mijn interesse om kinderen te helpen groter geworden. Voeding is een belangrijke basis is om je goed te voelen, bij kinderen soms nog wel meer gezien de ontwikkeling & groei die zij doormaken. Als vader van 3 kinderen merk ik ook de intensiteit van zorg en aandacht die nodig is bij kinderen, deze ervaring neem ik mee in mijn werkwijze en omgang. Sinds februari 2020 ben ik gestart bij ‘IkBenIkDoe’ om mijn ervaring en kennis te delen.

Daniëlle

Hallo, mijn naam is Daniëlle van Beek. Ik ben afgestudeerd pedagogisch medewerkster. Daarnaast heb ik veel kennis opgedaan binnen het werkveld, rondom jeugd, jongeren en volwassenen met zeer uiteenlopende  (gedrags) problematiek. Met veel plezier en passie heb ik gewerkt op verschillende behandelgroepen en weekend en vakantie-opvang voor jongeren met gedragsproblemen. Ook ben ik werkzaam geweest als mentor op een kamertrainingstraject en heb ik kennis opgedaan als pedagogisch medewerkster op een BSO met kinderen met gedragsproblematiek.
Ik ben werkzaam geweest als ambulant hulpverlener bij probleemgezinnen als ook bij jong dementerenden en ouderen. Vanaf 2014 werk ik met heel veel plezier bij IkBenIkDoe, waar ik met passie coach en begeleid naast mijn taak als teamleidster. Wat voor mij belangrijk is en mij voldoening geeft in mijn vak is om ieder persoon oplossingsgericht te kunnen begeleiden, adviseren en coachen van klacht (hulpvraag) naar innerlijke kracht.