Individuele begeleiding

Leeftijd: 6 t/m 55+

Doelgroep: jeugd, jongeren en volwassenen

Wat houdt individuele begeleiding in?

IkBenIkDoe geeft individuele begeleiding aan de verschillende doelgroepen. Hierbij kan het gaan om iedereen vanaf 6 jaar tot 55+. Het kan een veelheid aan hulpvragen en problematiek betreffen. Het kan gaan om psychische klachten als angst- en depressieklachten, persoonlijkheidsproblematiek en gedragsproblemen bij jongeren en jongvolwassenen (zoals emotieregulatie- en agressieregulatieproblemen), identiteitsproblemen, aanpassingsproblemen, ontwikkelingsproblematiek als ADHD, ADD of ASS en psychiatrische problematiek. Ook zogenaamde risicojongeren of jongeren die reeds in aanraking zijn geweest met justitie kunnen wij een passend begeleidingsaanbod doen.

Na de aanmelding vindt er om te beginnen een intakegesprek plaats. Hierin zullen we samen gaan kijken naar wat er speelt en naar wat aan de problematiek ten grondslag ligt. We kijken hierbij ook naar belemmerende en instandhoudende factoren die in het spel zijn. Ook de sociale factoren die een rol spelen worden in kaart gebracht en meegenomen. In samenspraak worden de persoonlijke leerdoelen opgesteld en aan de hand daarvan zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Multidisciplinair overleg

Om van de begeleiding maatwerk te maken, bespreken we jouw situatie in het multidisciplinair overleg. De deelnemers aan dit overleg zijn specialisten. Zo kun je denken aan een psycholoog, een diëtist, jeugd- en gezinprofessionals etc. Zij geven de coach die jou begeleidt een advies mee over wat er nodig is aan interventies, behandelvorm, trainingsvorm en coaching. Ook wordt een inschatting gemaakt van hoeveel tijd per week hiervoor geïndiceerd zou zijn en hoe lang het traject vermoedelijk zal duren. Er wordt gekeken naar welke behandelaar of behandelaren het best bij jou past/passen. De begeleiding kan nu van start gaan. Tijdens die begeleiding zal waar nodig zorgvuldig multidisciplinair overleg plaatsvinden om het begeleidingsproces en de voortgang hiervan te bewaken. Er zullen in voorkomende gevallen aanpassingen gemaakt worden in het begeleidingsplan, wanneer hier redenen voor blijken te zijn.

IkBenIkDoe gaat altijd voor maximale ontwikkeling van de cliënt. Wij sturen aan op successen en werken competentie gericht. De basispijlers waarop we coachen zijn doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en motivatie. IkBenIkDoe wil haar cliënten doelgericht ondersteunen en stimuleren om hun unieke mogelijkheden te ontdekken. Het doel is altijd het opdoen van zelfkennis, zelfacceptatie en waardegericht leven en handelen zodat ze de regie over zichzelf (terug) vinden. Gedrag, voeding, beweging en communicatie komen altijd aan bod binnen het geheel. Met het plan van aanpak gaan we een afgesproken periode en een afgesproken aantal uren met elkaar aan de slag. Voor die periode krijgt de cliënt/deelnemer een persoonlijke coach toegewezen. Coaching gebeurt op afgesproken momenten in onze trainingscentra alsook middels telefonisch contact, sms/app contact en/of via de e-mail. Tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie maken altijd deel uit van het proces. Verder ondersteunen wij in het maken van weekplanningen, sociale activatie en re-integratie in het arbeidsproces, dit doen wij mede middels een krachtige samenwerking met de op deze website genoemde/ onderstaande partners