PGB(persoonsgebonden budget)

 

IkBenIkDoe heeft ook de mogelijkheid binnen veel gemeentes om middels een PGB te werken, onderstaand is in het kort uitgelegd wat dit is.

Pgb-Wmo

Bij het zorgloket van de gemeente kun je als burger terecht als je hulp nodig hebt.

Tijdens een gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt.

Voor hulp bij het aanvragen van pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

 

Voorwaarden: 

Pgb-Jeugdwet

Via de gemeente kan een pgb voor jouw kind worden aangevraagd.

Als ouder of verzorger bekijk en overleg je of deze voorziening geschikt is of dat een persoonsgebonden budget echt nodig is in de situatie van het kind.

Welke en de hoeveelheid zorg die nodig is, wordt door een indicatiesteller van de gemeente of een jeugdarts vastgesteld. Voor hulp bij het aanvragen van pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

 

Voorwaarden:

  • Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom een pgb voor jouw kind wenselijk is en zorg in natura niet past.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte zorg, diensten, hulpmiddelen en voorzieningen.
  • Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die je kind krijgt van familie, vrienden en kennissen. (Bron: https://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb).