Sportplus Kids

Leeftijd:  6 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar

Doelgroep: jeugd gemengd

Wat houdt de SportPlusKids groep in?

De groep SportPlusKids is een groepssessie van één uur op woensdag middag.

De groep is ontwikkeld om kinderen met problemen thuis, op school of waar dan ook te helpen en ze een steuntje in de rug te geven. Verschillende problemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Voorbeelden hiervan zijn leer- en concentratieproblemen, een gebrek aan zelfvertrouwen, onderpresteren, het moeilijk aansluiting vinden bij anderen en pestgedrag. Om deze reden wordt er een 10-weeks traject aangeboden waarin er aan verschillende competenties wordt gewerkt. Deze competenties zijn: focus en concentratie; samenwerken; pesten en gepest worden en emotie en agressie regulatie. Deze competenties vormen de kern van de groepssessie.

Kickboksen is de basisvorm die gebruikt wordt binnen de sessies. Gedurende het sporten werken wij spelenderwijs met uw kind aan de bovenstaande competenties. Door de unieke manier van begeleiden zal het kind het gevoel krijgen ‘even gewoon kind te kunnen zijn’. We geven de kinderen huiswerkopdrachten mee naar huis m.b.t. het thema van de week, om ook dan bezig te zijn met de opgestelde leerdoelen. Wij werken samen met uw kind naar een kickboks-rapport toe, die in de laatste week officieel uitgereikt zal worden.

Doelgroep omschrijving

De groep wordt gevuld door kinderen met verschillende achtergronden en verschillende diagnoses (ADHD, ADD, ASS of ODD). De groep mag bestaan uit kinderen van zes tot twaalf jaar oud. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen, zodat er voldoende aandacht is voor ieder kind. Tijdens de sessies wordt sport ingezet, bij het behalen van een groter doel.

Structuur

Hieronder wordt de structuur gedurende de tien weken weergegeven:

  • Week 1 :

In de eerste les wordt er kennis gemaakt, worden gegevens verzameld en de normen en waarden besproken met de kinderen in een kringgesprek. Op deze manier stellen de coaches samen met de kinderen regels op die gelden gedurende de sessies.

  • Week 2 t/m 8:

In deze weken werken wij met uw kind aan de eerder opgesomde competenties. Dit wordt met een kring (opstart), warming-up (kennismaken met thema’s), kern (spelvorm) en kring (afsluiting) gedaan.

  • Week 9 en 10 :

Deze weken worden de examenweken genoemd. In deze weken zijn er mogelijkheden voor ouders om te komen kijken.

Basiskosten

De groepssessie SportPlusKids kost €8,- per sessie. Verrekent komt dit op het uiteindelijke totaalbedrag van €80,- voor tien sessies. Dit bedrag dient bij aanvang van de eerste sessie betaald te worden. De groep wordt algemeen gerapporteerd, bij vraag naar een gedetailleerdere terugkoppeling over uw kind kunt u terecht bij de hoofdcoach.

Informatie

Locatie: House of Boxing Beuningen

Tijden: 16:00 tot 17:00

Voorwaarden: inschrijving per tien sessies

Meer informatie: info@ikbenikdoe.nl

Start data nieuwe groepen
vragen of aanmeldingen?

Klik hier