Sportplus Kids

Leeftijd:  6 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar

Doelgroep: jeugd gemengd

Wat houdt Sportplus Kids in?

SportPlus Kids is bestemd voor kinderen van verschillende leeftijdscategoriën. We hebben groepen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor kinderen van 13 tot 16 jaar. De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Deze Sport plusbegeleiding vindt plaats in een cyclus van 10 weken lang één uur per week.

SportPlus is een aanbod dat wij ontwikkeld hebben voor die kinderen die problemen thuis, op school of in andere settings ervaren. Bij problemen thuis valt te denken aan lastige gezinssituaties, opvoedproblemen of gedragsproblemen. Op school kan een kind te kampen hebben met leer- en concentratieproblemen, gebrekkig zelfvertrouwen, onderpresteren, het moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen, of pestgedrag door anderen. Of het nu gaat over gedragsproblemen, problemen met zelfbeeld, AD(H)D, ODD of ASS, IkBenIkDoe heeft ruime ervaring met de begeleiding van kinderen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door de grootte van de groepen alsook de samenstelling ervan te bewaken (op basis van leeftijd en gelijkgestemdheid bijvoorbeeld), kunnen wij de nodige persoonlijke aandacht geven en een aanbod doen dat nauw aansluit bij de behoeften en hulpvraag van ieder afzonderlijk kind.

Hoe ziet SportPlus begeleiding eruit in de praktijk:

De Sport Plusbegeleidingsbijeenkomsten worden gezamenlijk en middels een kringgesprek opgestart en afgesloten. Daarna gaat er gesport worden. Gedurende het sporten zal er spelenderwijs gewerkt worden aan de hulpvragen van het kind. Door onze unieke manier van begeleiding zal ieder kind het gevoel hebben “even gewoon kind te mogen zijn”. Het werken aan de individuele doelen zal dan ook op een speelse en ongedwongen manier gebeuren. De kinderen krijgen huiswerkopdrachten mee waar ze thuis mee aan de slag kunnen tussen de bijeenkomsten in zodat het kind ook daar bezig kan blijven met diens leerdoelen. Het huiswerk zal tijdens de groepsgesprekken in de kring besproken worden. Uw kind werkt samen met ons naar een kickboks-rapport toe. Dit rapport wordt tijdens de laatste sessie officieel uitgereikt door de coach. De ouders, opa, oma, of begeleiders mogen hierbij aanwezig zijn. Ook zal elk kind deze sessie serieus de ring betreden en een echte winnaar blijken.

Locatie Beuningen
Woensdag sport plus jeugd 6/m 12jaar
15.30u tot 16.30u
16.45u tot 17.45u

inschrijving per 10 sessies.

info: danielle@ikbenikdoe.nl

Start data nieuwe groepen
vragen of aanmeldingen?

Klik hier