Welkom bij IkBenIkDoe!

IKBENIKDOE IS EEN HKZ GECERTIFICEERDE ORGANISATIE

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in de Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

IkBenIkDoe werkt ook tijdens de Coronacrisis gewoon door

De medewerkers van IkBenIkDoe voelen zich verantwoordelijk om de zorg die zij verlenen ook in deze bijzondere tijden door te kunnen zetten. Ook de backoffice is gewoon aan het werk. Dat vraagt veel van onze creativiteit maar uit de afgelopen weken blijkt dat het ons lukt! Er zijn nog steeds begeleidingen
op locatie waarbij we strikte hygiënemaatregelen hanteren. Zo dragen onder andere zowel medewerkers als cliënten wegwerphandschoenen, is het aantal aanwezigen in een zaal beperkt tot maximaal 2 (de coach en cliënt) en is daarmee de minimale afstand van 1,5 meter eenvoudigte realiseren. Ook gaan we met cliënten naar buiten. We maken veel gebruik van beveiligd videobellen en onderhouden contact via de mail, app en telefoon. Uiteraard vragen we cliënten en medewerkers thuis te blijven als ze symptomen van Corona vertonen. Kortom wij werken door.

Wij wensen jullie allemaal veel gezondheid toe, zorg goed
voor elkaar. Namens alle coaches en directie van IkBenIkDoe.

“Alone we are strong together we are stronger”

Inleiding

Wij zijn een eigentijdse instelling met een geheel eigen visie op wat mensen kan helpen om vanuit verschillende levens- of probleemsituaties (weer) in beweging te komen en een gezonde, doelgerichte en waardevolle weg in te slaan. Dit kan nodig zijn wanneer iemand tijdelijke stagneert, maar we zijn er ook voor hen bij wie er sprake is van forse (of dreigende) ontsporingen. Wij begeleiden, coachen en ondersteunen mensen bij wie er sprake is van psychische klachten, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsproblematiek, dreigende burnoutklachten, of wanneer mensen door life-events uit balans zijn geraakt. Met een team enthousiaste en professionele medewerkers zetten wij ons vol in voor kinderen (6+), jeugdigen, jong-volwassenen en volwassenen. Wij werken zowel in groepsverband als met individuele trajecten. Met een op maat gemaakt programma werken we samen aan de vooraf besproken doelen. Deze doelen kunnen gedragsverandering zijn, maar bijvoorbeeld ook verbetering van concentratie en studieresultaten, gewichtsafname, of het verbeteren van communicatie in werk en privé. Ook het in balans brengen van werk en privé kan een doelstelling zijn. Op een sportieve manier werken we in de basis aan persoonlijke instelling, levenshouding en het om leren gaan met de eigen karaktereigenschappen. Wij werken waar mogelijk op onze eigen locaties, maar ook huisbezoeken maken deel uit van de mogelijkheden.

Wat onderscheidt ons?

Wat IkBenIkDoe onderscheidt van ander zorginstellingen is onze methodiek. Wij combineren gespreksbegeleiding met sportbegeleiding. Dit noemen wij Sportplus begeleiding. Wij geloven in het werken met een brede aanpak die meerdere facetten van het menselijk handelen meeneemt. Beweging, voeding, communicatie en gedrag hangen nauw met elkaar samen en kunnen elkaar dan ook sterk beïnvloeden. Sport en beweging vergroten je concentratie en in combinatie met specifieke en persoonlijke coaching, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapeutische interventies (in het bijzonder die vanuit de ACT) bereiken we goede resultaten. Doordat we tijdens onze begeleiding die belangrijke onderdelen afzonderlijk en in combinatie aanspreken, boeken onze deelnemers snel vooruitgang en merken ze bij IkBenIkDoe goede en blijvende resultaten op die gebieden waarop ze vastlopen zijn of waarop zij zich beter willen ontwikkelen. Essentieel hierbij is onze persoonlijke benadering en dat wij bij IkBenIkDoe mensen zien voor wie zij zijn en niet als de optelsom van hun klachten en problemen.

Social Return

IkBenIkDoe hecht groot belang aan maatschappelijke participatie. Wij zien dat meedraaien in de samenleving en op de arbeidsmarkt van onschatbare waarde is voor zowel cliënten als de samenleving zelf. Social Return is een aanpak waarbij er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid geschapen wordt. Overheden kunnen via bepaalde maatregelen werkgevers stimuleren en verplichten om kwetsbare groepen mensen meer bij de arbeidsmarkt te betrekken. Ook wij spelen hierbinnen graag een rol. Dit doen we door het creëren van stage-, of arbeidsplaatsen en het opzetten van projecten voor cliënten. Hierbij werken we samen met o.a. gemeenten, jongerenwerkers en reïntegratiebureaus.

Clinics en periodieke groepstrainingen

Naast de individuele en groepsbegeleiding die wij op onze eigen locaties aanbieden, verzorgen wij ook periodieke trainingen bij zorginstellingen, bedrijven en op scholen. Hierbij gaan wij met een duo van coaches in groepen aan de slag.