Algemeen

Wij hechten grote waarde aan maatschappelijke participatie en zijn ervan overtuigd dat iedereen van onschatbare waarde kan zijn op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Wij werken graag samen met organisaties die geloven in de kracht van de mens én van bewegen.

Bij IkBenIkDoe begeleiden we volwassenen, kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Hierbij bieden we ondersteuning op maat en kijken we naar de persoonlijke omstandigheden van onze deelnemers.
Net zoals ieder mens is ook onze aanpak uniek!

Samen kijken we wat de deelnemer wil bereiken en welke doelen daaraan gekoppeld kunnen worden.
We stellen realistische doelen en nemen alles mee dat in het leven én de omgeving van de deelnemer speelt. Beweging, voeding, communicatie en gedrag. Wij zetten in op het versterken van de basis , de persoonlijkheid, het karakter én het leven door één op één begeleiding of groepscoaching.

 Let’s work together!
Heb je net als ons hart voor mensen en denk je dat IkBenIkDoe jouw klant verder kan helpen?
Wij werken graag samen met organisaties die geloven in de kracht van de mens én van bewegen.

Interesse? Neem dan contact op met IkBenIkDoe en vraag naar de mogelijkheden.

IKBENIKDOE IS EEN HKZ GECERTIFICEERDE ORGANISATIE

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening

Lees Meer

OOnderIkBenIkDoe werkt op basis van vertrouwen en vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt onder ons dak. Mensen die veel hebben meegemaakt in hun leven en het lastig vinden om in een groep actief te zijn bieden we begeleiding op maat.

Bij één op één begeleiding krijgt de deelnemer een vaste contactpersoon. Iemand die vertrouwen geeft, met liefde spiegelt en door middel van sport en spel iemand echt in beweging weet te krijgen.
Voor een korte periode in het leven van de deelnemer wordt de coach voor even ouder, maatje, vriend en sparringpartner.

Groepsbegeleiding
IkBenIkDoe gelooft in de kracht van de groep.  Vooral bij jongeren geeft dit een extra dynamiek.
Jongeren kunnen elkaar helpen en spiegelen in hun eigen taal. Ze begrijpen elkaar en kunnen elkaar daarom een extra steuntje in de rug geven. Vaak worden contactgegevens uitgewisseld en zoeken groepsleden elkaar buiten de lessen op om elkaar extra steun te geven.

Methodieken en begeleidingsvormen
IkBenIkDoe is een onafhankelijke en betrouwbare partner. Wij combineren sport, spel en gespreksvoering om mensen op eigen tempo hun ontwikkeling door te laten maken. Stap voor stap en passend bij de persoon. Bij ieder begeleidingstraject wordt gekeken wat iemand nodig heeft, wat zijn drijfveren zijn en welke doelen hij of zij wilt behalen. Vaak worden de verschillende technieken waar nodig gecombineerd.

De begeleiding van IkBenIkDoe bestaat uit de volgende onderdelen :

  • Pedagogische Sport coaching
  • Motiverende gespreksvoering
  • Elementen uit Acceptance and commitment therapy (ACT)
  • Sport coaching

Pedagogische Sport coaching
Dé combinatie van gespreksvoering en sportbegeleiding waarin de persoonlijke benadering voorop staat. Krachtig en effectief. Door beweging krijgen je hersens nieuwe prikkels en hoe meer prikkels, hoe beter je in staat bent om dingen te onthouden! Daarbij heeft bewegen een positief effect op de mentale gezondheid. Klachten zoals angst, depressie of stress kunnen door bewegen sterk worden verminderd.

 Bij deze methodiek wordt niet alleen gekeken naar een probleem of leefgebied maar wordt uitgegaan van het totaal. Bewegen, voeding, communicatie en gedrag liggen hierin in elkaars verlengde en beïnvloeden elkaar.

Motiverende gespreksvoering
Waar een wil is, is een weg. Motiverende gespreksvoering zet in op de kracht van de wil. 

Onze hulpverleners zijn open, ondersteunend en begripvol en juist met deze houding. Hierdoor boeken we vertrouwen en beweging bij mensen, ookal lijkt er in eerste instantie weinig tot geen motivatie voor verandering te zijn. Oude overtuigingen, twijfels of gebeurtenissen worden middels motiverende gespreksvoering getransformeerd naar een blijvend commitment om afspraken na te komen , het traject goed af te ronden en vooral langdurige verandering te realiseren.

Acceptance and commitment therapy (ACT)
ACT is een relatief nieuwe begeleidingsvorm. Hierbij ligt de focus op het aanleren van andere gewoontes en gedrag bij vervelende gevoelens, emoties of herinneringen. De beperkingen die door de reguliere hulpverlening als psychische problemen word aangeduid zijn voor ACT de normaalste zaak van de wereld. Door de beperkingen te zien als uitdagingen en juist als kracht in te zetten kan de deelnemer beter hiermee omgaan.

Sport coaching
Met sport coaching halen we de deelnemer uit zijn of haar comfort-zone. Door het inzetten van Kickboksen of een andere sport die bij de persoon past helpen we deelnemers letterlijk in beweging te komen. Loopt iemand tijdens de training tegen zijn eigen grenzen of beperkingen aan, dan gaan we daarmee verder. Waarom? Daar waar de weerstand zit, zit ook de grootste verandering! Door deze te zien én te bespreken is de verandering vele malen effectiever.

Onderzoeken en erkennen van eigen grenzen, uitdagen van zichzelf en het ontdekken van de eigen reactie draagt bij aan een langdurige gedragsverandering.