Ikbenikdoe.nl

Wij zijn een eigentijdse instelling met een geheel eigen visie op wat mensen kan helpen om vanuit verschillende levens- of probleemsituaties (weer) in beweging te komen en een gezonde, doelgerichte en waardevolle weg in te slaan.

 Contact met ik ben ik doe

Tell: 00-00000000
Email: info@ikbenikdoe.nl
Whatsapp: 00-00000000

Privacyverklaring IkbenIkdoe

Om producten en diensten te kunnen leveren namens IkbenIkdoe vewerken wij persoonsgegevens. De verwerking hiervan vindt plaats conform de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Denk aan je naam en adres. Het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van je gegevens noemt de AVG het verwerken van je gegevens.

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een verbintenis hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het gaat dan om bijvoorbeeld om (potentiële) cliënten en leveranciers.  

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens

House of Boxing B.V./IkbenIkdoe

Hadrianussingel 33

6642 AH Beuningen

Kvk nummer: 67910890

Daniëlle@ikbenikdoe.nl

085-0647444

 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Soort gegevens Bijvoorbeeld
Persoonsgegevens Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Medische gegevens Ziektegeschiedenis, medicatie
Diëtistische gegevens Hulpvraag, opvattingen over voeding
Pscyhosociale gegevens Woon- en leefsituatie, Gezinssamenstelling
Antropometrische gegevens Lengte, gewicht, BMI, vetpercentage
Voedingsgegevens Voedingspatroon, allergieën/intoleranties

 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken we om met je te communiceren. De medische, diëtistische, pscyhosociale, antropometrische en voedingsgegevens gebruiken we met als doel om je begeleiding op maat te kunnen geven. Uiteraard verwerken we geen gegevens die niet van toegevoegde waarde zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Jouw gegevens bewaren we maximaal 15 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Deze termijn hebben we gelijkgesteld aan de bewaarplicht conform de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO).

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Directie en medewerkers hebben toegang tot je gegevens. Je gegevens zijn veilig opgeborgen in onze zorgadministratie. Deze is beveiligd conform de norm NEN7510. Om bij je gegevens te komen is er onder andere een wachtwoord nodig. We zorgen ervoor dat de firewall en virusscanner op onze apparatuur up to date zijn.

 

Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen?

De geregistreerde gegevens gebruiken we uitsluitend om te communiceren en/of je van  passend begeleiding te voorzien. Mochten we je gegevens in de toekomst voor een ander doel willen gebruiken dan vragen we je expliciet om toestemming.

 

Geven we je gegevens ook aan anderen door?

Bij IkbenIkdoe werken we ook met zelfstandigen zonder personeel (ZZPers). Met hen sluiten we een verwerkersovereenkomst af. Dat betekent dat zij conform ons privacybeleid moeten handelen.

 

Welke rechten heb je?

Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijderen van je gegevens. Als je dit recht wilt doen gelden, stuur ons dan een mail: nico@ikbenikdoe.nl . We honoreren altijd je verzoek tenzij wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de belastingwetgeving) dat verhindert.

 

Waar kun je terecht met een vraag of klacht over verwerking van persoonsgegevens?

Heb je nog vragen of heb je een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens stuur ons dan een mail. Kom je er met ons niet uit dan kun jij je wenden tot de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)