Het Team

Het team van IkBenIkDoe bestaat uit verschillende gedreven en professionele mensen. Iedereen binnen ons team heeft  een andere achtergrond, opleiding of ervaring.  Allemaal werken we vol passie aan het realiseren van een betere toekomst voor iedereen die bij ons de drempel over stapt.

We zijn een team en familie waarbij respect, vertrouwen, openheid en eerlijkheid voorop staat. Bij alles wat we doen handelen we integer, professioneel en vanuit morele normen en waarden.

Met onze ervaring en kennis kunnen we mensen helpen in iedere fase van het leven en op ieder gebied van een mensenleven. Van gezonde voeding tot traumaverwerking. Van agressiebeheersing tot depressie. Alles kan worden opgevangen binnen ons team en daar zijn we trots op!

Alone we are strong together we are stronger

Iedere medewerker heeft een Verklaring Omtrent Gedrag. Periodieke  trainingen, cursussen en intervisie bijeenkomsten zorgen ervoor dat we telkens blijven leren en groeien om zo mensen die bij ons binnen lopen optimaal te bedienen. Het houdt ons scherp en in beweging!

De leden van het Multi disciplinair overleg

Charlot

Gedragswetenschapper, Haptotherapeut en kinder- en jeugdcounselor en gespecialiseerd in jeugdhulpverlening, kinderen en jongeren met autisme  en bewegingspedagogiek.

Veronique

Kindercoach en een achtergrond in gehandicaptenzorg. Gespecialiseerd in werken met kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) 

Joris

Diëtist voor jeugd en volwassenen met enorme ervaring rondom gezonde voeding.

Danielle

Pedagogisch medewerker en veel kennis en ervaring rondom verschillende gedragsproblematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Heidi

Pedagogisch sportcoach met een achtergrond binnen de jeugdbescherming. Gespecialiseerd in werken met jongeren met verschillende gedragsproblematieken.  

 Wat doet het Multi disciplinair overleg?
Om de juiste begeleiding te bieden wordt iedere aanmelding besproken in het multidisciplinair overleg.  Tijdens dit overleg wordt gekeken welke coach het traject gaat begeleiden en wat nodig is aan coaching technieken en trainingsvormen. Het multidisciplinair team kan ook tussentijds worden ingeschakeld als er zaken veranderen of als de coach of deelnemer tijdens het traject tegen zaken aanlopen

 

Misha

Veronique

Joris

Thomas

Danielle

Masidi

Nico

Ilona

Fleur

Julia

Giel

Michael

Rinske

Ahmad

Heidi