Ikbenikdoe.nl

Wij zijn een eigentijdse instelling met een geheel eigen visie op wat mensen kan helpen om vanuit verschillende levens- of probleemsituaties (weer) in beweging te komen en een gezonde, doelgerichte en waardevolle weg in te slaan.

 Contact met ik ben ik doe

Tell: 00-00000000
Email: info@ikbenikdoe.nl
Whatsapp: 00-00000000

Aantal klachten 0
Beschrijving klachten (per klacht) nvt
Afhandelingstermijn nvt
Afhandelingswijze per klacht nvt
Wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht) nvt
Verbetermaatregelen nav de klachten (per klacht) nvt

Klachtenprocedure