Sportplus methodiek 

Onze aanpak brengt mensen in beweging! Met de sportplus methodiek helpen we deelnemers om een gezonde, doelgerichte en waardevolle weg in het leven in te slaan. Een leven waarin ze zelf regie pakken, hun zelfredzaamheid versterken en hun zelfvertrouwen bijdraagt aan goede keuzes in de toekomst.

Lees verder over: Sportplus methodiek

Bij de Sportplus methodiek leggen we niet alleen de focus op het grote geheel, maar kijken we vooral naar de kleine dingen die de deelnemer tegenhouden om verandering in het leven te omarmen. De sportplus methodiek is een begeleidingsvorm bestaande uit motiverende gespreksvoering in combinatie met sport.

Hoe gaat het in zijn werk?
Als de deelnemer zich aanmeld bij IkBenIkDoe gaan we eerst in gesprek om te kijken wat op dit moment de huidige situatie is.  Daarna wordt in een uitgebreid kennismakingsgesprek gekeken hoe het traject er in grote lijnen uit komt te zien en worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Vertrouwen is de basis van onze samenwerking. De deelnemer moet zich goed en veilig voelen tijdens het traject.

We nemen de tijd om goed kennis te maken en elkaar echt te vertrouwen.
Na ongeveer een maand stellen we samen met de deelnemer hulpvragen op die de basis vormen voor het vervolgtraject gericht op het onderzoeken en verdiepen van de persoonlijkheid en persoonlijke gebeurtenissen. Onderzoek dat nodig is om de eigen motivatie te triggeren en vooral zelf in beweging te komen.

De laatste stap van de begeleiding van IkBenIkDoe richt zich op het verankeren van het geleerde. Dit doen we onder andere door een evaluatie in te plannen met iedereen die je traject mee gevolgd heeft, zoals de ouders of andere samenwerkingspartners.

Alles bedoeld om deelnemers zijn kracht te zetten en te houden!

“It isn’t the mountains ahead that wear you down.
It’s the pebble in your shoe.”

Mohammed Ali”

Producten
Sportplus kids

Sportplus kids is ontwikkeld voor kinderen met problemen thuis, op school of waar dan ook. IkBenIkDoe staat voor hen klaar, biedt een luisterend oor en geeft hen een extra liefdevol steuntje in de rug Verschillende problemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Voorbeelden hiervan zijn leer- en concentratieproblemen, een gebrek aan zelfvertrouwen, onderpresteren, het moeilijk aansluiting vinden bij anderen en/of pestgedrag.

Sportplus Kids is een groepsgericht programma voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m12 jaar en van 13 t/m 16 jaar. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers met ieder een verschillende achtergrond of diagnose zoals ADHD, ADD, ASS of ODD.

Gedurende het traject werken we aan een aantal competenties, te weten : Focus en concentratie, samenwerken, pesten en gepest worden en omgaan met emotie of agressie.

 You have to be unique and different
And shine in your own way

Lady Gaga